Επιλογή Σελίδας

Βιογραφικό Ιατρού

Δημήτρης Καλυβιανάκης

Δημήτρης Καλυβιανάκης

Ουρολόγος

Σπουδές

Ο Δημήτρης Καλυβιανάκης  ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας Ουρολογίας μετά από άσκηση στο Ουρολογικό Τμήμα Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» και στην Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το ΕΑΠ και Διδακτορική διατριβή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικό και Συγγραφικό έργο

Συμμετείχε ως συν ερευνητής και κύριος ερευνητής σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα. Έχει συγγράψει 15 πλήρη άρθρα σε διεθνή και 2 σε ελληνικά περιοδικά καθώς και 4 δημοσιεύσεις σε  μορφή περίληψης σε διεθνή περιοδικά. Είχε συμμετοχή με 15 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 14 σε ελληνικά. Έχει τιμηθεί με 2 βραβεία σε διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει δύο κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία.

Διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο

Πέρα από το διδακτικό του έργο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ιατρικής σχολής και κλινικά μαθήματα) έχει και παρουσία ως εκπαιδευτής και ομιλητής σε πάνω από 40 Συνέδρια. Επίσης υπήρξε συντονιστής και εκπαιδευτής στον Κύκλο Σεμιναρίων Κλινικής Σεξολογίας για Γιατρούς.

Εργασιακή εμπειρία

Μετά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας του Ουρολόγου, υπηρέτησε στο Ουρολογικό τμήμα του Γενικού Περιφερειακού νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» ως επικουρικός ιατρός Ουρολόγος συνολικά για 1 χρόνο. Αμέσως μετά εργάστηκε στην Β΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη κατέχοντας θέση Υποτρόφου Ερευνητή στο Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ. Στην διάρκεια αυτή συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες τόσο του τμήματος (νοσηλεία, προεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών), όσο και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Γενικής Ουρολογίας, Παθήσεων Προστάτη, Διορθικής Υπερηχογραφίας και Βιοψίας Προστάτη, Νευρο-Ουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας, Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας). Ειδικότερα στο πλαίσιο της υποτροφίας του  εξειδικεύτηκε στο αντικείμενο της Σεξουαλικής Αναπαραγωγής και Υγείας και εξασκούσε όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα ( Triplex Αγγείων – Πέους, σηραγγομετρία, σηρραγογραφία, υπερηχογράφημα οσχέου). Απέκτησε άδεια εκτέλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Ουρολογίας μετά από εκπαίδευση στην Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην συνέχεια κατείχε θέση Πανεπιστημιακού Υπότροφου στην Α΄ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη. Στην διάρκεια αυτή συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες τόσο του τμήματος (νοσηλεία, προεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία των ασθενών), όσο και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Γενικής Ουρολογίας, Παθήσεων Προστάτη, Διορθικής Υπερηχογραφίας και Βιοψίας Προστάτη, Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας). Επίσης συμμετείχε στα χειρουργεία όπου απέκτησε σημαντική χειρουργική εμπειρία, καθώς και στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής. Το χειρουργικό του έργο καλύπτει ευρύ φάσμα της ειδικότητας της γενικής  Ουρολογίας όπως λιθίαση, ογκολογία και  αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με όλες τις σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Εκτελεί στοχευμένη περινεϊκή βιοψία προστάτη βάση των ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας (mpMRI) προστάτη. Στο φάσμα των επεμβάσεων της ανδρολογίας  εφαρμόζει την μικροχειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης και λήψη βιοψιών, αντιμετώπιση νόσου Peyronie, στενωμάτων ουρήθρας και τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων. Παράλληλα με την απασχόληση στο νοσοκομείο ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
 1. First clinical experience with extracorporeal lithotriptor Doli S for the treatment of urinary lithiasis.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Mavromanolakis, M. Metaxari, O. Delimpaltides, F. Sofras,23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 2. Analgesia using oral administration of bromazepam for extracorporeal shock wave lithotripsy.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, N. Hondros, M. Metaxari, M. Nomikos, F. Sofras, 23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 3. Preliminary experience with extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for the treatment of staghorn calculi.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Nomikos, O. Delimpaltides, M. Metaxari, F. Sofras. 23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 4. Urodynamic differences between detrusor overactivity caused by multiple sclerosis and idiopathic detrusor overactivity.V. Papadimitriou, D. Takos, K. Stamatiou, J. Heretis, V. Adamopoulos, T. Karagounis, D. Kalivianakis, F. Sofras. International Continence Society 38th Annual Meeting, Cairo, Egypt, October 20 – 24, 2008.
 5. Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy (EDSWT) improves hemodynamic parameters in patients with vasculogenic erectile dysfunction (ED): a triplex-based sham-controlled trial, D. Kalyvianakis, D. Hatzichristou. 17th Congress Of The European Society For Sexual Medicine, Copenhagen, Demark, February 5-7, 2015
 6. Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy (EDSWT) improves hemodynamic parameters in patients with vasculogenic erectile dysfunction (ED): a triplex-based sham-controlled trial, D. Kalyvianakis, D. Hatzichristou. 30th Annual EAU Congress Madrid, Spain – March 20-24, 2015
 7. Low intensity shock wave treatment (LiSWT) improves erectile function in a session-dependent manner: Results of a randomized trial comparing two treatment protocol, Kalyvianakis , Mykoniatis I., Memmos D., Hatzichristou D. EAU17, 24-28 March 2017 London
 8. Development of an evidence-based protocol for the application of low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: comparison of two treatment protocols and the impact of repeating treatment, Kalyvianakis, D.; Memmos, E.; Mykoniatis, I.; Kapoteli, P.; Memmos, D.; Hatzichristou, World Meeting on Sexual Medicine February 28 – March 3, 2018 Lisbon, Portugal
 9. Low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: the effect of energy flux density level and frequency of sess ions per week, Kalyvianakis, D.; Memmos, E.; Mykoniatis, ; Kapoteli, P.; Tsiouprou, M.; Hatzichristou, D. World Meeting on Sexual Medicine February 28 – March 3, 2018 Lisbon, Portugal
 10. Low intensity shock waves to treat erectile dysfunction: Is it safe for patients treated with anticoagulants?,Memmos D. , Kalyvianakis D. , Mykoniatis I. , Kapoteli
 11. , Hatzichristou D., 13th South Eastern European Meeting (SEEM), 21-22 September 2018, Belgrande Serbia
 12. Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: A randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions, Kalyvianakis D. , Mykoniatis I. , Memmos E. , Kapoteli P. , Memmos D. , Hatzichristou D. ,13th South Eastern European Meeting (SEEM), 21-22 September 2018, Belgrande Serbia
 13. Low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: 6 months follow-up Results of a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density and frequency of sessions, I Mykoniatis, D Kalyvianakis, E Memmos, P Kapoteli, D Memmos, D Hatzichristou, 21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14- 16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 14. Low intensity shock waves to treat erectile dysfunction: Is it safe for patients treated with anticoagulants?. I Mykoniatis, D Memmos, D Kalyvianakis, P Kapoteli, D Hatzichristou, 21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14-16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 15. Low intensity Shockwave Therapy (LiST) may promote angiogenesis and alter a1/a2 adrenergic receptors ratio in the erectile tissue of naturally aged rats, I Sokolakis, F Dimitriadis, D Psalla, G Karakiulakis, G Hatzichristodoulou, D Kalyvianakis, D Hatzichristou21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14-16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 16. Low intensity shockwave therapy (LiST) may promote angiogenesis and alter α1/α2 adrenergic receptors ratio with decrease in sympathetic activity in the erectile tissue of naturally aged rats., Sokolakis I., Dimitriadis F., Psalla D., Kalyvianakis D., Hatzichristou D., 34th Annual EAU Congress, 15-19 March 2019, Barcelona, Spain
Πλήρεις σε διεθνή περιοδικά
 1. Platelet-Rich Plasma (PRP) Improves Erectile Function: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial.Poulios E, Mykoniatis I, Pyrgidis N, Zilotis F, Kapoteli P, Kotsiris D, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2021 May;18(5):926-935. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.03.008. Epub 2021 Apr 24. PMID: 33906807 Clinical Trial.
 2. Low-Intensity Shockwave Therapy (LiST) for Erectile Dysfunction: Is It Safe for Patients on Anticoagulant Medication?Kalyvianakis D, Memmos D, Mykoniatis I, Kapoteli P, Hatzichristou D.J Sex Med. 2019 Sep;16(9):1478-1480. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.05.008. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31204264
 3. The Effect of Low-Intensity Shock Wave Therapy on Moderate Erectile Dysfunction: A Double-Blind, Randomized, Sham-Controlled Clinical Trial.Kalyvianakis D, Mykoniatis I, Pyrgidis N, Kapoteli P, Zilotis F, Fournaraki A, Hatzichristou D.J Urol. 2022 Aug;208(2):388-395. doi: 10.1097/JU.0000000000002684. Epub 2022 May 6. PMID: 35830338 Clinical Trial.
 4. Low-Intensity Shockwave Therapy Improves Hemodynamic Parameters in Patients With Vasculogenic Erectile Dysfunction: A Triplex Ultrasonography-Based Sham-Controlled Trial.Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2017 Jul;14(7):891-897. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.05.012.PMID: 28673433 Clinical Trial.
 5. Low-Intensity Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction: A Randomized Clinical Trial Comparing 2 Treatment Protocols and the Impact of Repeating Treatment.Kalyvianakis D, Memmos E, Mykoniatis I, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2018 Mar;15(3):334-345. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.01.003. Epub 2018 Feb 1. PMID: 29396020 Clinical Trial.
 6. The Effect of Phosphodiesterase-type 5 Inhibitors on Erectile Function: An Overview of Systematic Reviews.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Haidich AB, Tirta M, Talimtzi P, Kalyvianakis D, Ouranidis A, Hatzichristou D.Front Pharmacol. 2021 Sep 7;12:735708. doi: 10.3389/fphar.2021.735708. eCollection 2021. PMID: 34557099 Free PMC article.
 7. Effect of phosphodiesterase-type 5 inhibitors on erectile function: an overview of systematic reviews and meta-analyses.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Haidich AB, Tirta M, Talimtzi P, Kalyvianakis D, Ouranidis A, Hatzichristou D.BMJ Open. 2021 Aug 24;11(8):e047396. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047396.PMID: 34429310 Free PMC article.
 8. Prevalence of Erectile Dysfunction in Patients with End-Stage Renal Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Nigdelis MP, Kalyvianakis D, Memmos E, Sountoulides P, Hatzichristou D.J Sex Med. 2021 Jan;18(1):113-120. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.10.012. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33221161
 9. The Effect of Combination Treatment with Low-Intensity Shockwave Therapy and Tadalafil on Mild and Mild-To-Moderate Erectile Dysfunction: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial.Mykoniatis I, Pyrgidis N, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2022 Jan;19(1):106-115. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.10.007. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34866029 Clinical Trial.
 10. Can low intensity shockwave therapy match the efficacy of phosphodiesterase-5 inhibitors for erectile dysfunction treatment? A pooled data analysis from two randomized clinical trials.Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Kapoteli P, Zilotis F, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2021 Apr;33(3):383-385. doi: 10.1038/s41443-020-0258-0. Epub 2020 Mar 17. PMID: 32203424 No abstract available.
 11. Effects of low-intensity shock wave therapy (LiST) on the erectile tissue of naturally aged rats.Sokolakis I, Dimitriadis F, Psalla D, Karakiulakis G, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2019 May;31(3):162-169. doi: 10.1038/s41443-018-0064-0. Epub 2018 Aug 17. PMID: 30120384
 12. Comparing two different low-intensity shockwave therapy frequency protocols for nonbacterial chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A two-arm, parallel-group randomized controlled trial.Mykoniatis I, Pyrgidis N, Kalyvianakis D, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Hatzichristou D.Prostate. 2021 Jun;81(9):499-507. doi: 10.1002/pros.24119. Epub 2021 Apr 30. PMID: 33929052 Clinical Trial.
 13. Evaluation of a low-intensity shockwave therapy for chronic prostatitis type IIIb/chronic pelvic pain syndrome: a double-blind randomized sham-controlled clinical trial.Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D.Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021 Jun;24(2):370-379. doi: 10.1038/s41391-020-00284-2. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32989261 Clinical Trial.
 14. Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions.Kalyvianakis D, Mykoniatis I, Memmos E, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2020 May;32(3):329-337. doi: 10.1038/s41443-019-0185-0. Epub 2019 Sep 2. PMID: 31474753 Clinical Trial.
 15. Rapid communication: First Clinical Experience with Doli S 220F-XP Extracorporeal Lithotripter for Urinary Lithiasis.,J. Heretis, G. Daskalopoulos, O. Delibaltides, D. Kalivianakis, V. Papadimitriou, F. Sofras.J Endourol 2006; 20(7): 479– 482.PMID: 16859459 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Σε μορφή περίληψης σε διεθνή περιοδικά
 1. Preliminary experience with extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for the treatment of staghorn calculi. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Nomikos, O. Delimpaltides, M. Metaxari, F. Sofras., Journal of Endourology 2005; 19 (supplement 1): A90.<
 2. Analgesia using oral administration of bromazepam for extracorporeal shock wave lithotripsy. Ι. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, N. Hondros, M. Metaxari, M. Nomikos,F. Sofras. , Journal of Endourology 2005: 19 (supplement 1): A36.
 3. First clinical experience with extracorporeal lithotriptor Dolis for the treatment of urinary lithiasis.Ι. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Mavromanolakis, M. Metaxari, O. Delimpaltides, F. Sofras., Journal of Endourology 2005: 19 (supplement 1): A30
 4. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) Monotherapy with the DOLI S 220F – XP Machine for the Treatment of Staghonrn Calculi. Ι. Heretis, M. Nomikos, G. Daskalopoulos, D. Kalivianakis, N. Hondros, F. Sofras. Urological Research 2005; 33(2): 145
Πλήρεις σε ελληνικά περιοδικά
 1. Ωοθηκική βρογχοκήλη(struma ovarii). Ένας σπάνιος όγκος. (Περιγραφή μιας περίπτωσης). Θ. Κοκκινάκης, Δ. Καλυβιανάκης, Ν. Κατσούγκρης, Μ. Βελιγραντάκης, Ε. Ζώης, Μ. Κοκκινάκη, Ν. Βακωνάκης, Σ. Κανδυλάκης.Εξελίξεις στην χειρουργική 2000; Σελ: 550 – 552
 2. Ενδοτραχηλίωση της ουροδόχου κύστεως.Ι. Χαιρέτης, Β. Παπαδημητρίου, Δ. Καλυβιανάκης, Ε. Γιαννικάκη, Φ. Σοφράς. Ελληνική Ουρολογία 2007; 19(4): 354 – 35
Bes Poster Presantation Belgrade 2018

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
 1. First clinical experience with extracorporeal lithotriptor Doli S for the treatment of urinary lithiasis.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Mavromanolakis, M. Metaxari, O. Delimpaltides, F. Sofras,23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 2. Analgesia using oral administration of bromazepam for extracorporeal shock wave lithotripsy.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, N. Hondros, M. Metaxari, M. Nomikos, F. Sofras, 23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 3. Preliminary experience with extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for the treatment of staghorn calculi.Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Nomikos, O. Delimpaltides, M. Metaxari, F. Sofras. 23rd World Congress on Endourology & SWL. 21th Basic Research Symposium, Amsterdam, The Netherlands, August 23 – 26, 2005
 4. Urodynamic differences between detrusor overactivity caused by multiple sclerosis and idiopathic detrusor overactivity.V. Papadimitriou, D. Takos, K. Stamatiou, J. Heretis, V. Adamopoulos, T. Karagounis, D. Kalivianakis, F. Sofras. International Continence Society 38th Annual Meeting, Cairo, Egypt, October 20 – 24, 2008.
 5. Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy (EDSWT) improves hemodynamic parameters in patients with vasculogenic erectile dysfunction (ED): a triplex-based sham-controlled trial, D. Kalyvianakis, D. Hatzichristou. 17th Congress Of The European Society For Sexual Medicine, Copenhagen, Demark, February 5-7, 2015
 6. Erectile Dysfunction Shock Wave Therapy (EDSWT) improves hemodynamic parameters in patients with vasculogenic erectile dysfunction (ED): a triplex-based sham-controlled trial, D. Kalyvianakis, D. Hatzichristou. 30th Annual EAU Congress Madrid, Spain – March 20-24, 2015
 7. Low intensity shock wave treatment (LiSWT) improves erectile function in a session-dependent manner: Results of a randomized trial comparing two treatment protocol, Kalyvianakis , Mykoniatis I., Memmos D., Hatzichristou D. EAU17, 24-28 March 2017 London
 8. Development of an evidence-based protocol for the application of low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: comparison of two treatment protocols and the impact of repeating treatment, Kalyvianakis, D.; Memmos, E.; Mykoniatis, I.; Kapoteli, P.; Memmos, D.; Hatzichristou, World Meeting on Sexual Medicine February 28 – March 3, 2018 Lisbon, Portugal
 9. Low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: the effect of energy flux density level and frequency of sess ions per week, Kalyvianakis, D.; Memmos, E.; Mykoniatis, ; Kapoteli, P.; Tsiouprou, M.; Hatzichristou, D. World Meeting on Sexual Medicine February 28 – March 3, 2018 Lisbon, Portugal
 10. Low intensity shock waves to treat erectile dysfunction: Is it safe for patients treated with anticoagulants?,Memmos D. , Kalyvianakis D. , Mykoniatis I. , Kapoteli
 11. , Hatzichristou D., 13th South Eastern European Meeting (SEEM), 21-22 September 2018, Belgrande Serbia
 12. Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: A randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions, Kalyvianakis D. , Mykoniatis I. , Memmos E. , Kapoteli P. , Memmos D. , Hatzichristou D. ,13th South Eastern European Meeting (SEEM), 21-22 September 2018, Belgrande Serbia
 13. Low-intensity shockwave therapy for erectile dysfunction: 6 months follow-up Results of a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density and frequency of sessions, I Mykoniatis, D Kalyvianakis, E Memmos, P Kapoteli, D Memmos, D Hatzichristou, 21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14- 16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 14. Low intensity shock waves to treat erectile dysfunction: Is it safe for patients treated with anticoagulants?. I Mykoniatis, D Memmos, D Kalyvianakis, P Kapoteli, D Hatzichristou, 21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14-16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 15. Low intensity Shockwave Therapy (LiST) may promote angiogenesis and alter a1/a2 adrenergic receptors ratio in the erectile tissue of naturally aged rats, I Sokolakis, F Dimitriadis, D Psalla, G Karakiulakis, G Hatzichristodoulou, D Kalyvianakis, D Hatzichristou21st Congress of European Society for Sexual Medicine, 14-16 February 2019, Ljubljana, Slovenia
 16. Low intensity shockwave therapy (LiST) may promote angiogenesis and alter α1/α2 adrenergic receptors ratio with decrease in sympathetic activity in the erectile tissue of naturally aged rats., Sokolakis I., Dimitriadis F., Psalla D., Kalyvianakis D., Hatzichristou D., 34th Annual EAU Congress, 15-19 March 2019, Barcelona, Spain
Πλήρεις σε διεθνή περιοδικά
 1. Platelet-Rich Plasma (PRP) Improves Erectile Function: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial.Poulios E, Mykoniatis I, Pyrgidis N, Zilotis F, Kapoteli P, Kotsiris D, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2021 May;18(5):926-935. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.03.008. Epub 2021 Apr 24. PMID: 33906807 Clinical Trial.
 2. Low-Intensity Shockwave Therapy (LiST) for Erectile Dysfunction: Is It Safe for Patients on Anticoagulant Medication?Kalyvianakis D, Memmos D, Mykoniatis I, Kapoteli P, Hatzichristou D.J Sex Med. 2019 Sep;16(9):1478-1480. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.05.008. Epub 2019 Jun 14. PMID: 31204264
 3. The Effect of Low-Intensity Shock Wave Therapy on Moderate Erectile Dysfunction: A Double-Blind, Randomized, Sham-Controlled Clinical Trial.Kalyvianakis D, Mykoniatis I, Pyrgidis N, Kapoteli P, Zilotis F, Fournaraki A, Hatzichristou D.J Urol. 2022 Aug;208(2):388-395. doi: 10.1097/JU.0000000000002684. Epub 2022 May 6. PMID: 35830338 Clinical Trial.
 4. Low-Intensity Shockwave Therapy Improves Hemodynamic Parameters in Patients With Vasculogenic Erectile Dysfunction: A Triplex Ultrasonography-Based Sham-Controlled Trial.Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2017 Jul;14(7):891-897. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.05.012.PMID: 28673433 Clinical Trial.
 5. Low-Intensity Shockwave Therapy for Erectile Dysfunction: A Randomized Clinical Trial Comparing 2 Treatment Protocols and the Impact of Repeating Treatment.Kalyvianakis D, Memmos E, Mykoniatis I, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2018 Mar;15(3):334-345. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.01.003. Epub 2018 Feb 1. PMID: 29396020 Clinical Trial.
 6. The Effect of Phosphodiesterase-type 5 Inhibitors on Erectile Function: An Overview of Systematic Reviews.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Haidich AB, Tirta M, Talimtzi P, Kalyvianakis D, Ouranidis A, Hatzichristou D.Front Pharmacol. 2021 Sep 7;12:735708. doi: 10.3389/fphar.2021.735708. eCollection 2021. PMID: 34557099 Free PMC article.
 7. Effect of phosphodiesterase-type 5 inhibitors on erectile function: an overview of systematic reviews and meta-analyses.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Haidich AB, Tirta M, Talimtzi P, Kalyvianakis D, Ouranidis A, Hatzichristou D.BMJ Open. 2021 Aug 24;11(8):e047396. doi: 10.1136/bmjopen-2020-047396.PMID: 34429310 Free PMC article.
 8. Prevalence of Erectile Dysfunction in Patients with End-Stage Renal Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.Pyrgidis N, Mykoniatis I, Nigdelis MP, Kalyvianakis D, Memmos E, Sountoulides P, Hatzichristou D.J Sex Med. 2021 Jan;18(1):113-120. doi: 10.1016/j.jsxm.2020.10.012. Epub 2020 Nov 18. PMID: 33221161
 9. The Effect of Combination Treatment with Low-Intensity Shockwave Therapy and Tadalafil on Mild and Mild-To-Moderate Erectile Dysfunction: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial.Mykoniatis I, Pyrgidis N, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.J Sex Med. 2022 Jan;19(1):106-115. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.10.007. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34866029 Clinical Trial.
 10. Can low intensity shockwave therapy match the efficacy of phosphodiesterase-5 inhibitors for erectile dysfunction treatment? A pooled data analysis from two randomized clinical trials.Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Kapoteli P, Zilotis F, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2021 Apr;33(3):383-385. doi: 10.1038/s41443-020-0258-0. Epub 2020 Mar 17. PMID: 32203424 No abstract available.
 11. Effects of low-intensity shock wave therapy (LiST) on the erectile tissue of naturally aged rats.Sokolakis I, Dimitriadis F, Psalla D, Karakiulakis G, Kalyvianakis D, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2019 May;31(3):162-169. doi: 10.1038/s41443-018-0064-0. Epub 2018 Aug 17. PMID: 30120384
 12. Comparing two different low-intensity shockwave therapy frequency protocols for nonbacterial chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A two-arm, parallel-group randomized controlled trial.Mykoniatis I, Pyrgidis N, Kalyvianakis D, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Hatzichristou D.Prostate. 2021 Jun;81(9):499-507. doi: 10.1002/pros.24119. Epub 2021 Apr 30. PMID: 33929052 Clinical Trial.
 13. Evaluation of a low-intensity shockwave therapy for chronic prostatitis type IIIb/chronic pelvic pain syndrome: a double-blind randomized sham-controlled clinical trial.Mykoniatis I, Kalyvianakis D, Zilotis F, Kapoteli P, Fournaraki A, Poulios E, Hatzichristou D.Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021 Jun;24(2):370-379. doi: 10.1038/s41391-020-00284-2. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32989261 Clinical Trial.
 14. Low-intensity shockwave therapy (LiST) for erectile dysfunction: a randomized clinical trial assessing the impact of energy flux density (EFD) and frequency of sessions.Kalyvianakis D, Mykoniatis I, Memmos E, Kapoteli P, Memmos D, Hatzichristou D.Int J Impot Res. 2020 May;32(3):329-337. doi: 10.1038/s41443-019-0185-0. Epub 2019 Sep 2. PMID: 31474753 Clinical Trial.
 15. Rapid communication: First Clinical Experience with Doli S 220F-XP Extracorporeal Lithotripter for Urinary Lithiasis.,J. Heretis, G. Daskalopoulos, O. Delibaltides, D. Kalivianakis, V. Papadimitriou, F. Sofras.J Endourol 2006; 20(7): 479– 482.PMID: 16859459 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Σε μορφή περίληψης σε διεθνή περιοδικά
 1. Preliminary experience with extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy for the treatment of staghorn calculi. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Nomikos, O. Delimpaltides, M. Metaxari, F. Sofras., Journal of Endourology 2005; 19 (supplement 1): A90.<
 2. Analgesia using oral administration of bromazepam for extracorporeal shock wave lithotripsy. Ι. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, N. Hondros, M. Metaxari, M. Nomikos,F. Sofras. , Journal of Endourology 2005: 19 (supplement 1): A36.
 3. First clinical experience with extracorporeal lithotriptor Dolis for the treatment of urinary lithiasis.Ι. Heretis, D. Kalivianakis, G. Daskalopoulos, M. Mavromanolakis, M. Metaxari, O. Delimpaltides, F. Sofras., Journal of Endourology 2005: 19 (supplement 1): A30
 4. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) Monotherapy with the DOLI S 220F – XP Machine for the Treatment of Staghonrn Calculi. Ι. Heretis, M. Nomikos, G. Daskalopoulos, D. Kalivianakis, N. Hondros, F. Sofras. Urological Research 2005; 33(2): 145
Πλήρεις σε ελληνικά περιοδικά
 1. Ωοθηκική βρογχοκήλη(struma ovarii). Ένας σπάνιος όγκος. (Περιγραφή μιας περίπτωσης). Θ. Κοκκινάκης, Δ. Καλυβιανάκης, Ν. Κατσούγκρης, Μ. Βελιγραντάκης, Ε. Ζώης, Μ. Κοκκινάκη, Ν. Βακωνάκης, Σ. Κανδυλάκης.Εξελίξεις στην χειρουργική 2000; Σελ: 550 – 552
 2. Ενδοτραχηλίωση της ουροδόχου κύστεως.Ι. Χαιρέτης, Β. Παπαδημητρίου, Δ. Καλυβιανάκης, Ε. Γιαννικάκη, Φ. Σοφράς. Ελληνική Ουρολογία 2007; 19(4): 354 – 35
Bes Poster Presantation Belgrade 2018
P

 

Αποστολή μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση στον ουρολογικό ασθενή